Zasady korzystania

Za udostępnianie zasobów fotograficznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odpowiedzialny jest Dział Dokumentacji i Cyfryzacji.

Zamówienia prosimy składać na adres mailowy: dokumentacja@muzeum-wilanow.pl

Cennik usług znajduje się pod adresem: http://www.wilanow-palac.pl/dzial_dokumentacji_i_cyfryzacji_udostepnianie_zbiorow.html

Prawa autorskie i prawo do publikacji: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wszystkie prawa zastrzeżone;

Copyright by Museum of King Jan III's Palace at Wilanów, All rights reserved.